MercaChem 2

MercaChem 2

Een commercieel onderzoekslaboratorium gelieerd aan de universiteit van Nijmegen ten behoeve van de ontwikkeling van medicijnen.

Een commercieel onderzoekslaboratorium gelieerd aan de universiteit van Nijmegen ten behoeve van de ontwikkeling van medicijnen. Het bedrijf voert contractsynthese en contractonderzoek uit voor met name de farmaceutische, agrochemische en biotechnologische industrie in West-Europa en de Verenigde Staten.

Het gebouw bestaat uit twee bouwdelen waarin enerzijds de laboratoria en anderzijds de faciliterende ruimten zijn ondergebracht. De bouwdelen zijn gescheiden door een atrium/verkeersruimte, waarin de stijgpunten zijn ondergebracht. Vanuit de centrale hal zijn de toegangen tot alle functies in het gebouw zichtbaar.

Het laboratorium bestaat uit: ca. 7 organisch chemische laboratoria, een controle laboratorium, een laboratorium speciale bewerkingen, magazijnen, chemicaliën en gasflessen opslag, diverse kantoren en sociale- en andere ondersteunende ruimten. Het ontwerp heeft een optimale integratie van installatietechniek, bouwfysica en esthetica.

Datum: 
april 2017
Architect: 
Valtos architecten
Opdrachtgever: 
Built to Build ’s Hertogenbosch

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123

Twitter