Amphia Ziekenhuis Breda

Amphia Ziekenhuis Breda

Het Amphia Ziekenhuis is één van de grootste Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen met opleidingserkenning in Nederland.

Als grote speler in de regio heeft het Amphia zich gedefinieerd als een netwerkorganisatie die met haar vestigingen en huisvesting flexibel kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg.

De locatie ‘Molengracht’  wordt het centrum voor reguliere specialistische zorg voor Breda en omgeving enerzijds en voor hoogwaardige topklinische en topreferente zorg voor het volledige adherentiegebied anderzijds. In de nieuwbouw zal de acute en intensieve medische zorg evenals een deel van de electieve, planbare zorg worden ondergebracht. In dit nieuwe, state of the art ziekenhuis kan tegemoet worden gekomen aan de nieuwste eisen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en patiëntenzorg.

Het ontwerp geeft invulling aan de vraag naar een topklinisch ziekenhuis met een ‘menselijke maat’ dat kleinschaligheid en patiënt centraal stelt. De verschillende functies worden geclusterd rondom ziektebeelden en krijgen elk hun eigen herkenbare identiteit.

Datum: 
augustus 2015
Architect: 
Wiegerinck
Opdrachtgever: 
Stichting Amphia, Breda

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123