Spinoza 20First Amsterdam

Spinoza 20First Amsterdam

Het Bajes Kwartier wil de impact van de nieuwbouw op het klimaat tot nul reduceren. Van de oude gevangenis wordt 98% hergebruikt als grondstof voor de nieuwe wijk. Dit sluit goed aan op onze eigen visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen. De biocomposiete geveldelen zijn volledig circulair. Door de toepassing van betongranulaat, een hoogwaardige thermische schil, lage temperatuur vloer-/ luchtverwarming, CO2-gestuurde ventilatie en pv-panelen (in de vorm van een schaduwdak en zonneluifel, deels boven het schoolplein) is het ontwerp voor Spinoza20First bijzonder duurzaam (BENG). De gasloze school, sporthal en jongerencentrum worden aangesloten op de warmte-koude-opslag van het Bajes Kwartier.

Vanuit de directe omgeving kijken de gebruikers uit op het dak van Spinoza20First. Daarom hebben we het dak behandeld als een vijfde gevel. Het dak is deels vormgegeven als schoolplein en deels als daktuin met intensief groen. De beplanting draagt bij aan de biodiversiteit in het gebied én aan een goede waterhuishouding. De uitkragingen in de gevel zijn ideale plekken voor diverse soorten NIB-toepassingen. Aan de noordoostzijde komen nestkasten voor vogels. Vleermuizen en insecten kunnen hun toevlucht zoeken in gleuven aan de zuidwestzijde. Klimplanten rond de opbouwen van het dak voorzien zowel in voedsel als in nest- en verstopplekken voor de mussen en insecten in de buurt.

 
Datum: 
oktober 2021
Architect: 
bdg architecten

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123